Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bæredygtighed

Om Heartland /

Bæredygtighed

Mål 2026

Vores målsætninger for 2026 er konkrete og sigter mod at leve op til vores globale forpligtelser i Paris-aftalen samt de fælles konkrete mål vi har sat i Live Nation. For at nå dette kræver det, at vi når en række delmål, som er beskrevet herunder. Ydermere vil vi nå en række andre målsætninger, der sigter mod at realisere mange forskellige bæredygtighedseffekter. Derfor består dette dokument af et overordnet (globalt) mål og en række delmål samt en række områder og værktøjer, som vi vil tage i brug. Vores målsætninger fra 2022 til 2026 er beskrevet kort herunder: Vi vil reducere drivhusgasemissioner med 50 % senest i 2026 sammenlignet med 2019-niveau. For at opnå dette vil vi gøre følgende;

 

• Reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og sigte mod at reducere det årlige dieselforbrug med 50 % (eller mere) inden 2026

 

• Reducere den samlede mængde affald pr. gæst med 20 % i 2022 (målt i kg. pr. gæst pr. år) og reducere den samlede mængde affald til forbrænding med 50 % inden 2026. Målsætningen er at Heartland er 100 % cirkulær i 2030.

 

• I 2022: Konvertere til krus af genanvendt plast – rPET – som igen kan genanvendes efter brug.

 

• Arbejde med forsyningskæden for at forbedre ansvarlighed og bæredygtighed ift. indkøb af fødevarer. Heartland vil have 90-100 % økologiske råvarer og måltider. Måltiderne vil I 2022 være minimum 80 % planter og maksimum 20 % animalske.

 

• Fremme brugen af drikkevand og vand fra danske vandforsyninger ved at installere vandposter på festivalen, anvende moderne toilet- og vaskefaciliteter og fremme indtaget af drikkevand og brugen af genanvendelige drikkedunke på festivalen.

 

• Konvertere alle partnerskaber til at handle om bæredygtighed. 50 % af Heartlands partnerskaber vil i 2022 handle om bæredygtighed. I 2023 er det 75 %, og i 2024 er det 100 %. Vi vil arbejde sammen med resten af branchen for at dele erfaringer (positive og negative) om de ændringer, vi foretager.

 

• Købe ind lokalt på Fyn og i Danmark i for at styrke den lokale økonomi, begrænse transport af services og varer og overholde europæiske og internationale miljøstandarder.

 

• Arbejde sammen med vores gæster, publikum, partnere, leverandører og kunstnere for positivt at påvirke adfærd, rejsevalg og reducere rejserelaterede emissioner.

 

• Fremme lighed og kulturel diversitet ved at implementere strategier og målsætninger for kønsbalance, rekruttering, programlægning og sammensætning af organisation samt implementere en række leveregler for god opførsel og indtænke “fair trade” i vores indkøbspolitik og samarbejde med lokale samarbejdspartnere.

 

• Kommunikere tydeligt og involverende om vores initiativer og handlinger for at inspirere mest muligt. Vi vil dele vore erfaringer med verden og arbejde hen mod nye bæredygtige branchestandarder, hvor det er relevant.

 

• Måle på vores forbrug og dele information for at muliggøre årlig rapportering for festivalen og branchen

Stemningsbillede af gæster på Heartland Festival der nyder vejret og oplevelserne på festivalen