Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

FAQ

Info /

FAQ

– Vi har samlet de mest stillede spørgsmål og svar. 

FAQ
Siden er senest opdateret d. 04. maj 2021

 

Hvornår finder Heartland 2022 sted?

Vi er glade for allerede at kunne invitere jer til Heartland 2022 d. 2–4 juni 2022 på Egeskov.

 

Skal jeg foretage mig noget hvis jeg har en billet fra 2020, som blev overført til 2021 og jeg forsat ønsker at deltage i Heartland 2022?

Nej, alle billetter vil automatisk blive overført til 2022, og du behøves ikke at foretage dig yderligere end at notere de nye datoer i din kalender.

 

Kan mine billetter refunderes nu hvor festivalen 2021 er aflyst? 

Du har mulighed for at få refunderet din billet, fordi Heartland 2021 ikke finder sted. Du vil modtage en mail fra Ticketmaster med et link til refusion af din billet. Det er også muligt at overføre billetten til Heartland 2022, hvor vi igen vil skabe tre magiske dage på Egeskov.

 

Hvilke billetter gælder automatisk til Heartland 2022? 

Alle billettyper vil automatisk gælde til Heartland 2022 – det omfatter partout-, dags-, camping-, hotel-, bus- og parkeringsbilletter. Har du købt TicketFast billet (print selv), kan du downloade billetten med 2022 dato her.

 

Hvornår kan jeg købe billet til Heartland 2022?  

Hold dig opdateret her på hjemmesiden eller via vores sociale medier, hvor vi deler nyheden så hurtigt som muligt. Indtil da har du mulighed for at købe en Heart Voucher, som kan bruges til alle billettyper til Heartland 2022.

Læs mere her.

 

Hvad er en Heart-Voucher? 

Heart-Voucheren fungerer som et gavekort, hvor du selv kan bestemme, hvor meget du betaler. Heart-Voucheren kan bruges på alle billettyper til Heartland 2022, der sælges via Ticketmaster.

 

Kan jeg bytte min 1-dagsbillet til en anden festivaldag? 

Ja, når dagsprogrammet for 2022 offentliggøres vil det være muligt at ombytte eksisterende dagsbilletter til den dag, du skulle ønske at deltage.

 

Bliver programmet det samme på Heartland 2022, som det skulle have været i 2020/2021?  

Vi kan ikke garantere samme program i 2022 som i 2020/2021 – men vi vil arbejde hårdt på at sammensætte programmet, og glæder os allerede meget til at præsentere jer for det så snart som muligt.

 

Kan jeg regne med, at Heartland 2020-festivalbilletter købt af privatpersoner også gælder til Heartland 2022?

Hvis dit billetkøb er foretaget gennem Ticketmasters Fan Guarantee, behøver du ikke at foretage dig yderligere, da billetten dermed automatisk vil være gyldig til Heartland 2022. Hvis din billet ikke er købt gennem Fan Guarantee, kan Ticketmaster ikke garantere dens gyldighed – men regn som udgangspunkt med, at billetten er gyldig, hvis du har købt den af en person, du har tillid til.

 

Er det vigtigt, at mit eget navn står på billetten, hvis jeg beholder den? 

Nej, navnet på billetten har ingen betydning, da det kun er stregkoden, der benyttes ved ombytning til armbånd.

 

Hvis jeg ændrer min mening efter deadline for refundering er det så stadig muligt at refunderet mine billetter?  

Efter deadline kan vi desværre ikke refunderer dit billetkøb, som beskrevet i Ticketmasters købsbetingelser, som er blevet opdateret for at imødekomme forlængelse af muligheden for refusionen.

 

Hvorfor udskydes Heartland 2021 ikke til senere på året?  

Vi navigerer forsat i ukendt terræn og fremtiden er præget af stor usikkerhed, derfor vil det være forbundet med for stor risici at forsøge at planlægge festivalen senere på året, når vi forsat ikke kender til situationens udvikling og fremtid.

English version

When is Heartland 2022 taking place? 
We are happy to share next year’s dates are June 2 – 4 2022.

I Have a ticket from Heartland 2020 which was rolled over to 2021, what will happen to my ticket now?
Your ticket will automatically be rolled over to 2022, so you do not have to do anything further than mark your calendar on June 2–4 2022.

 

When can I buy a ticket for Heartland 2022?  
Stay updated via our website or follow our socials to receive the latest news on the matter. In the meantime, you can buy our Heart Voucher, which can be used for purchasing all tickets for Heartland 2022.
Find further information here.

 

Which tickets are automatically valid for Heartland 2021?   
All ticket types are still valid for Heartland 2022 – it includes partout, one day, camping, hotel, bus, and parking tickets. If you purchased TicketFast tickets, you can download tickets with 2022 dates here.

 

Can I exchange my one-day ticket for another festival day? 
Yes, when we announce the day program for 2022, you will have the opportunity to exchange existing tickets for the day you prefer to attend.

 

Will the program from 2020/2021 be the same at Heartland 2022?  
We cannot guarantee the same program in 2022 as in 2020/2021. But we are working hard to put together next year’s program and are excited to share it with you as soon as possible.

 

What is a Heart-voucher? 
The Heart-voucher functions like a gift card, where you decide how much you want to pay. The Heart-voucher is usable for all ticket types for Heartland 2022, sold on Ticketmaster.

 

Can I expect that Heartland 2020 festival tickets bought by a private person will be valid for Heartland 2022?    
If your ticket is purchased through Ticketmaster’s Fan Guarantee, your ticket is automatically valid for Heartland 2021. If your ticket is not purchased through Fan Guarantee, Ticketmaster can not guarantee the ticket’s validity. But in general, you should expect that your ticket is valid if you bought it from a person you trust.

 

Is it important that my name is on the ticket if I keep it?  
No, the name on the ticket does not matter, as only the barcode is used when exchanging for a wristband.

 

If I change my mind after the refund deadline will I still be able to refund my ticket? 
We will not be able to make further refunds post the deadline, as outlined in the Terms and Conditions from Ticketmaster which have been updated to reflect the extension to the cancellation deadline.

 

Why isn’t the festival just being postponed until later this year?  
The global response to the coronavirus pandemic is still changing daily, and it is too early to tell when restrictions on mass gatherings, and therefore there are to many risk in this matter.